Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za vanjsku politiku

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za vanjsku politiku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 4. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 4. listopada 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za vanjsku politiku

I.

Razrješava se dužnosti predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za vanjsku politiku, dr. ŽARKO DOMLJAN, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora.

II.

Za predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za vanjsku politiku bira se dr HRVOJE KAČIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora.

Klasa: 080-02/90-03/31

Zagreb, 4. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.