Odluka o razrješenju zamjenika ministra narodne obrane

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju zamjenika ministra narodne obrane

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10 alineje 8. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada. Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 4. listopada 1990 donio je

ODLUKU

o razrješenju zamjenika ministra narodne obrane

Razrješava se dužnosti zamjenika ministra narodne obrane MILOŠ FUNDUK.

Klasa: 080-02/90-02147

Zagreb, 4. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.