Odluka o razrješenju zamjenika ministra energetike industrije, rudarstva i zanatstva

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju zamjenika ministra energetike industrije, rudarstva i zanatstva

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 8. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 4. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju zamjenika ministra energetike industrije, rudarstva i zanatstva

Razrješava se dužnosti zamjenika ministra energetike, industrije, rudarstva i zanatstva, danom 31. listopada 1990. MLADEN JURIČIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/46

Zagreb, 4. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.