Odluka o razrješavanju društvenih pravobranilaca samoupravljanja

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješavanju društvenih pravobranilaca samoupravljanja

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 10. stava 2. Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja ("Narodne novine" br. 30/83 - prećišćeni tekst i 27/87), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješavanju društvenih pravobranilaca samoupravljanja

Razrješavaju se dužnosti društvenih pravobranioca samoupravljanja, danom donošenja odluke:

DIZDAREVIĆ ADEM, Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općina Karlovac;

MIŠLJENOVIĆ VLADIMIR, Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općina Osijek;

DAGOSTIN MARIO, Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općina Rijeka;

KALINIĆ IVANA, zamjenik Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Rijeka;

VUKIĆ ČEDOMIR, Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općina Sisak;

lVANAC IVAN, Društveni pravobranilac samoupravljanja Zajednice općina Dalmacije;

STOJKOVIĆ DRAGAN, zamjenik Društvenog pravobranioca samoupravljanja Zajednice općina Dalmacije;

LONJAK JOSIP, Društveni pravobranilac samuupravljanja Zajednice općina Varaždin.

Klasa 713-02/90-10/22

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.