Odluka o razrješenju predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 165. Zakona o prekršajima ("Narodne nuvine", br 2/73, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89 i 8/90 ), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkng vijeća 5 listopada ž990, duoio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje

1. Razrješava se dužnosti predsjedilika Republičkog vijeća za prekršaje IVICA MARTINEK, danom 5. listopada 1990.

2. Do izbora predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje, Ivica Martinek određuje se, danom 6. listopada 1990, za vršitelja dužnosti predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje.

Klasa: 714-02/90-01/03

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.