Odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. i člana 87 stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne nuvine", br 32/88-prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkng vijeća 5 listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

Razrješava se dužnosti suca Okružnog suda Zadar danom 31. listopada 1990. SAVO ŠTRBAC, na vlastiti zahtjev, zbog početka rada u odvjetništvu.

Klasa 711-02/90-15/04

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.