Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnum tužžilaštvu ("Narodne novine", br 34/89 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjedniei Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci

Razrješava se dužnosti zamjenika općinskog javnog tužiuca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci. danom 31. listopada 1990, VELJKO VINCEK, na vlastiti zahtjev, radi početka rada u odvjetništvu.

KIasa: 712-02/90-39/01

Zagreb, 5 listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.