Odluka o imenovanju članova Republičke komisije za procjenu štete od elementamih nepogoda

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o imenovanju članova Republičke komisije za procjenu štete od elementamih nepogoda

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 58b Zakona o zaštiti od elementamih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78, 31/80 i 53/84), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog- vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju članova Republičke komisije za procjenu štete od elementamih nepogoda

Za članove Republičke komisije za procjenu štete od elementamih nepogoda imenuju se:

IVAN JUROŠ, zastupnik u Vijeću udruženog rada

BRANKO SABLJAK, zastupnik u Vijeću udruženog rada

ANTE ŠIMARA, zastupnik u Vijeću udruženog rada

IVAN LIKER, zastupnik u Vijeću općina

SMILJAN RELJIĆ, zastupnik u Vijeću općina

ALOJZ DUBIEL, zastupnik u Društveno-političkom vijeću

JANKO VASILJEVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću

BRANKO BERGNIAN, ministar vodoprivrede

NIARIJAN ERHATIĆ, zamjenik ministra financija

mr. LUKA STOJAKOVIĆ, zamjenik ministra poljuprivrede i šumarstv

a mr. IVAN PIGAC, iz Zajednice osiguranja imovine i osoba "Croatia"

ZVONIMIR BUNTIĆ, iz Privredne komore Hrvatske.

Klasa: 119-02/90-04/19

Zagreb, 5 listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.