Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 5. alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društvenu-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske

Razrješava se dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske, danom donošenja odluke, MILKO AJSKI na vlastiti zahtjev, zbog odlaska u mirovinu.

Klasa 711-02/90-01/03

Zagreb, 5 listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.