Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Supetru

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Supetru

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Supetru

Razrješava se dužnosti predsjednika Općinskog suda u Supetru, danom donošenja odluke, IVO MRDULJAŠ, zbog odlaska u mirovinu.

Klasa: 711-02/90-112/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.