Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Starom Gradu

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Starom Gradu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5 alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i t6/90) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Starom Gradu

Razrješava se dužnosti suca Općinskog suda u Starom Gradu, danom donošenja odluke, ZDRAVKO BOJANIĆ, na vlastiti zahtjev, radi obavljanja odvjetničke djelatnosti.

Klasa: 711-02/90-111/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.