Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Puli

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Puli

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana,26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Puli

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Puli, danom donošenja odluke, MILAN MAŠIREVIĆ, radi odlaska u odvjetništvo.

Klasa : 712-02/90-07/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE P

redsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.