Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5 na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava I. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-poIitićkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog javnog tu žioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Varaždinu, danom donošenja odluke, STANISIAV ROŽIC, radi odlaska u mirovinu.

Klasa: 712-02/90-13/04

Zagreb, 5 listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.