Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Odbora za obnovu Dubrovnika

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Odbora za obnovu Dubrovnika

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 61. Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnik ("Narodne novine", br. 21/86 i 33/89), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i šest članova Odbora za obnovu Dubrovnika

U Odbor za obnovu Dubrovnika imenuju se

- za predsjednika dr. FRANJO TUĐMAN, predsjednik Republike Hrvatske

- za članove dr. FRANE-VINKO GOLEM, zastupnik u Vijeću udruženog rada .

mr. IVAN MUSTAČ, zastupnik u Vijeću općina

IVAN MILAS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću

dr. ŽARKO DOMLJAN, predsjednik Sabora Republike Hrvatske

prof. dr. TOMISLAV MARASOVIĆ, redovni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i prorektor

prof. dr. IVO MAROJEVIĆ, sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Klasa: 119-02/90-04/20

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.