Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog suda Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog suda Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine" br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika Upravnog suda Hrvatske

1. Razrješava se dužnosti predsjednik Upravnog suda Hrvatske mr. ANĐELKO BUŠIĆ, danom 5. listopada 1990.

2. Do izbora predsjednika Upravnog suda Hrvatske mr. Anđelko Bušić odreduje se za vršitelja dužnosti predsjednika toga suda, danom 6. listopada 1990.

Klasa: 711-02/90-02/05

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.