Odluka o razrješenju javnog pravobranioca Republike Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju javnog pravobranioca Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 3. na Ustav Republike Hrvatske i člana 37b. Zakona o javnom pravobranilaštvu (.Narodne novine", br. 17/77, 17/86 i 19/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5 listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju javnog pravobranioca Republike Hrvatske

1. Razrješava se dužnosti javnog pravobranioca Republike Hrvatske, MLADEN GAJER, danom 5. listopada 1990.

2. Do izbora javnog pravobranioca Republike Hrvatske, Mladen Gajer udređuje se za vršitelja dužnosti javnog pravobranioca Republike Hrvatske, danom 6. listopada 1990.

Klasa: 713-02/90-01/04

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.