Odluka o razrješenju predsjednika okružnih sudova

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika okružnih sudova

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika okružnih sudova

1. Razrješavaju se dužnosti predsjednika okružnih sudova, danom 5. listopada 1990:

STUPAR MILKA, predsjednik Okružnog suda Bjelovar

PERIČ MARINKO, predsjednik Okružnog suda Dubrovnik

JURJEVIČ MIROSLAVA, predsjednik Okružnog suda Gospić

RUKAVINA DAVOR, predsjednik Okružnog suda Karlovac

ALAGIČ VOJISLAV, predsjednik Okružnog suda Osijek

ŠUGAR JOAKIM, predsjednik Okružnog suda Pula

RAČKI ANTUN, predsjednik Okružnog suda Rijeka

PAVLEKOVIČ VLADIMIR, predsjednik Okružnog suda Sisak

VUKOVIČ MILAN, predsjednik Okružnog suda S1. Požega

DRAGIČEVIC TOMISLAV, predsjednik Okružnog suda Split

KAPELI KLAUDIO, predsjednik Okružnog suda Šibenik

KOŽIČ MIROSLAV, predsjednik Okružnog suda Varaždin

PETRONILA MIODRAG, predsjednik Okružnog suda Zadar

RUMENJAK BOŽIDAR, predsjednik Okružnog suda Zagreb

. 2. Do izbora predsjednika okružnih sudova, osobe iz točke 1. ove odluke odreduju se danom 6. listopada 1990, za vršitelje dužnosti predsjednika okružnih sudova.

Klasa: 711-02/90-03/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.