Odluka o razrješenju predsjednika općinskih sudova

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika općinskih sudova

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika općinskih sudova

1. Razrješavaju se dužnosti predsjednika općinskih sudova, danom 5. listopada 1990.

BULJ DRAGO, predsjednik Općinskog suda Benkovac

VIGNJEVIĆ-ŽAK VESNA, predsjednik Općinskog suda Bjelovar

MILANOVIĆ IVAN, predsjednik Općinskog suda Buje

PETOVIĆ IGOR, predsjednik Općinskog suda Buzet

PETKOVIĆ JOSIP, predsjednik Općinskog suda B. Manastir

VEŠOVIĆ MILAN, predsjednik Općinskog suda Crikvenica

JEĆMENICA NIKOLA, predsjednik Općinskog suda Daruvar

ANIĆ ANTE, predsjednik Općinskog suda Drniš

BESJEDICA IVO, predsjednik Općinskog suda Dubrovnik

DUJMOVIĆ IVA, predsjednik Općinskog serda Dugo Selo

CARIĆ NIKOLA, predsjednik Općinskog suda Dvor

PEŠEC IVAN, predsjednik Općinskog suda D. Stubica

DONESKI JOVAN, predsjednik Općinskog suda Garešnica

COKLIN RANKO, predsjednik Općinskog suda Glina

STOJĆIĆ JOSIP, predsjednik Općinskog suda Gospić

PETKOVIĆ MILORAD, predsjednik Općinskog suda Gračac

FILIPČIĆ ĐURO, predsjednik Općinskog suda Grub. Polje

ŠANIĆ MLADEN, predsjednik Općinskog suda Imotski

FIŠTREK VESNA, predsjednik Općinskog suda Ivanec

STEFANOVIĆ MILORAD, predsjednik Općinskog suda Ivanić-Grad

RIGLJAN MIRJANA, predsjednik Općinskog suda Jastrebarsko

PLEĆAŠ MIHO, predsjednik Općinskog suda Kardeljevo

BRKIĆ VLADIMIR, predsjednik Općinskog suda Kanovac

PALARIĆ ANTUN, predsjednik Općinskog suda Klanjec

MARIĆIĆ VELIMIR, predsjednik Općinskog suda Knin

RADANOVIĆ MILAN, predsjednik Općinskog suda Koprivnica

NOVAKOVIĆ SLAVKO, predsjednik Općinskog suda Kostajnica

HRŠAK FRANJO, predsjednik Općinskog suda Krapina

DENŽIĆ STJEPAN, predsjednik Općinskog suda Križevci

RIST MIROSLAV, predsjednik Općinskog suda Krk

ROŽIĆ STJEPAN, predsjednik Općinskog suda Kutina

ILJADICA MIRJANA, predsjednik Općinskog suda Labin

RADAKOVIĆ BRANKO, predsjednik Općinskog suda Ludbreg

IJAĆIĆ SAVO, predsjednik Općinskog suda Makarska

ERDEC MARIJA, predsjednik Općinskog suda M. Lošinj

KATARINĆEK ZLATKO, predsjednik Općinskog suda Našice

ĐEREK ANTE, predsjednik Općinskog suda Novska

KRALJIĆ ZDENKA, predsjednik Općinskog suda N. Gradiška

MALTAR ANTUN, predsjednik Općinskog suda N. Marof

KORLAT DUŠAN, predsjednik Općinskog suda Obrovac

ĆURĆIĆ PREDRAG, predsjednik Općinskog suda Oginin

POPADIĆ JOSIP, predsjednik Općinskog suda Omiš

JURIĆIĆ MIRKO, predsjednik Općinskog suda Opatija

JURLINA BRANKO, predsjednik Općinskog suda Orahovica

MIJOĆ DRAGUTIN, predsjednik Općinskog suda Osijek

ORLIĆ NIKOLA, predsjednik Općinskog suda OtOćac

ŠIMAC MIRA, predsjadnik Općinskog suda Ozalj

BARINIĆ ZDENKA, predsjednik Općinskog suda Pag

LONČARIĆ STANA, predsjednik Općinskog suda Pakrac

VUŠKOVlĆ MLADEN, predsjednik Općinskog suda Split

IVANKOVIĆ MILJENKO, predsjednik Općinskog suda Starigrad

DRAŽIĆ SLOBODAN, predsjednik Općinskog suda T. Kornenica

LIVAJA PERO, predsjednik Općinskog suda Valpovo

LODETA ZLATKO, predsjednik Općinskog suda Varaždin

DAJAK KATICA, predsjednik Općinskog suda Vinkovci

JAKELIĆ ZDRAVKO, predsjednik Općinskog suda Virovitica

MIRIĆ NINFCO, predsjednik Općinskog suda Vojnić

TOMLJANOVIĆ VLADIMIR, predsjednik Općinskog suda Vrbovec

ANTIĆ IVANKA, predsjednik Općinskog suda Vrbovsko

DRPA DESANKA, predsjednik Općinskog suda Vrginmost

ROSO RADOSLAV, predsjednik Općinskog suda Vrgorac

MRKŠIĆ PETAR, predsjednik Općinskog suda Vukovar

BLAŽINĆIĆ ANTUN, predsjednik Općinskog suda V. Gorica

PODGAJSKI VLASTO, predsjednik Općinskog suda Zabok

MIHOVILĆEVIĆ IVICA, predsjednik Općinskog suda Zadar

STUDAK BERISLAV, predsjednik Općinskog suda Zagreb

RAČKI BRANKA, predsjednik Općinskog suda Zelina

ŽIVKOVIĆ ŽELJKO, predsjednik Općinskog suda Županja

VIŠIĆ PAŠKO, predsjednik Općinskog suda Šibenik

CRNOV DAVID, predsjednik Općinskog suda Đakovo

JAKELIĆ TOMISLAV, predsjednik Općinskog suda Đurđevac

NOVAK JURAJ, predsjednik Općinskog suda Čakovec

ALIĆ ALKA, predsjednik Općinskog suda Ćazma

2. Do izbora predsjednika općinskih sudova, osobe iz točke 1. ove odluke određuju se danom 6. listopada 1990. za vršitelje dužnosti predsjednika općinskih sudova.

Klasa 711-02/90-35/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.