Odluka o razrješenju predsjednika privrednih sudova

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika privrednih sudova

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke, alineje 1 i člana 37 stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika privrednih sudova

1. Razrješavaju se dužnosti predsjednika privrednih sudova, danom 5. listopada 1990.

MAMULA VOJISLAV, predsjednik Privrednog suda Hrvatske

MIKIĆ ALEKSANDAR, predsjednik Okružnog privrednog suda Karlovac

SUŠIĆ NINOSLAV, predsjednik Okružnog privrednog suda Osijek

JOVANIĆ DRAGAN, predsjednik Okružnog privrednog suda Rijeka,

KOVAĆEVIĆ MATIJA, predsjednik Okružnog privrednog suda Sl. Brod,

ČAĆIĆ ZVONKO, predsjednik Okružnog privrednog suda Split,

SLAVIĆEK JOSIP, predsjednik Okružnog privrednog suda Varaždin

CHOUR JAROSLAV, predsjednik Okružnog privrednog suda Zagreb

2. Do izbora predsjednika privrednih sudova osobe iz točke 1. ove odluke određuju se, danom 6. listopada 1990, za izvršitelje dužnosti predsjednika privrednih sudova.

Klasa: 711-02/90-17/03

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.