Odluka o razrješenju okružnih javnih tužilaca

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju okružnih javnih tužilaca

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - prečišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju okružnih javnih tužilaca

1. Razrješavaju se dužnosti okružnih javnih tužilaca, danom 5. listopada 1990:

BAKLIŽA SREĆKO, okružni javni tužilac Bjelovar

RUSKOVIĆ ANTO, okružni javni tužilac Dubrovnik

PETROVIČ NIKOLA, okružni javni tužilac Gospić

NOVOSEL DRAGAN, okružni javni tužilac Karlovac

ZADNIK SLAVKO, okružni javni tužilac Osijek

IVINIĆ BRUNO, okružni javni tužilac Pula

KOVAĆIĆ PREDRAG, okružni javni tužilac Rijeka

JERKOVIĆ FRANJO, okružni javni tužilac Sisak

GAŠPIĆ BRANIMIR, okružni javni tužilac Sl. Požega

RADIĆ ANDRIJA, okružni javni tužilac Split

BEGO-MACURA VERA, okružni javni tužilac Šibenik

ŠAŠIĆ GOJKO, okružni javni tužilac Zadar

PINTER-MOŠNJA NIKA, okružni javni tužilac Zagreb

2. Do imenovanja okružnih javnih tužilaca, osobe iz točke 1 ove odluke određuju se, danom 6. listopada 1990, za vršitelje dužnosti okružnih javnih tužilaca.

Klasa 712-02/90-02/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.