Odluka o razrješenju općinskih javnih tužilaca

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju općinskih javnih tužilaca

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 5. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju općinskih javnih tužilaca

1. Razrješavaju se dužnosti općinskih javnih tužilaca, danom 5. listopada 1990.

TRAMIŠAK VLADIMIR, općinski javni tužilac Bjelovar

ŠEKOVIĆ SLOBODAN, općinski javni tužilac Daruvar

KOVAČ MARIJAN, općinski javni tužilac Durđevac

HUZJAK ZDRAVKO, općinski javni tužilac Garešnica

POKRAJAC ĐURO, općinski javni tužilac Koprivnica

ŽEGARAC DARKO, općinski javni tužilac Križevci

SPREMO BORIVOJE, općinski javni tužilac Pakrac

ŠUŠNIĆ MARICA, općinski javni tužilac Virovitica

LUJAK GAŠPAR, općinski javni tužilac Dubrovnik

BRKLJAČIĆ ŽELJKO, općinski javni tužilac Gospić

KORLAT RATKO, općinski javni tužilac T. Korenica

STANKOVIĆ-MOĆAN ANTON, općinski javni tužilac Karlovac

STUPAR PERO, općinski javni tužilac B. Manastir

TANDARA IVAN, općinski javni tužilac Đakovo

OLBINA VLADIMIR, općinski javni tužilac Našice

SGHMIDT ANTUN, općinski javni tužilac Osijek

KRPAN ŽELJKO, općinski javni tužilac Valpovo

MILJKOVIĆ VLATKO, općinski javni tužilac Vinkovci

RADOVIĆ STANISLAV, općinski javni tužilac Vukovar

MARIĆ MARTIN, općinski javni tužilac Županja

TOMAC SLAVICA, općinski javni tužilac Buje

SARIĆ ANTON, općinski javni tužilac Poreč

ILIČ MILENKO, općinski javni tužilac Pula

PINTAR MLADEN, općinski javni tužilac Delnice

PETRUŠIĆ STJEPAN, općinski javni tužilac Ogulin

KUKIĆ DUŠAN, općinski javni tužilac Opatija

HRAST DORIS, općinski javni tužilac Rijeka

ZGURIĆ MARIJAN, općinski javni tužilac Novska

MILOŠIĆ MILIJAN, općinski javni tužilac Petrinja

BURIĆ VLADIMIR, općinski javni tužilac Sisak

MANDIĆ DANKO, općinski javni tužilac N. Gradiška

BABIĆ KREŠIMIR, općinski javni tužilac Sl. Požega

KUČERA VLADIMIR, općinski javni tužilac S1. Brod

ĐEREK NOVICA, općinski javni tužilac Imotski

KOVAČEVIC BRANKO, općinski javni tužilac Makarska

VRANJEŠ ZLATKO, općinski javni tužilac Metković

MARAS ZVONKO, općinski javni tužilac Sinj

NENADIĆ-VULETIĆ IVA, općinski javni tužilac Split

KNEŽEVIĆ JOVAN, općinski javni tužilac Knin

ŽGANJER ŽELJKO, općinski javni tužilac Šibenik

KOMAR BOŽENA, općinski javni tužilac Ćakovec

MASTEN IVAN, općinski javni tužilac Ivanec

KLIER DARKO, općinski javni tužilac Ludbreg

POLJANEC VJEKOSLAV, općinski javni tužilac Varaždin

JOKIĆ ĆEDOMIL, općinski javni tužilac Benkovac

MANOJLOVIĆ MARIO, općinski javni tužilac D. Stubica

BRLEKOVIĆ IVAN, općinski javni tužilac Dugo Selo

KIŠ MILAN, općinski javni tužilac Ivanić-Grad

KASAPOVIĆ DRAGUTIN, općinski javni tužilac Jastrebarsko

CANJUGA KRUNOSLAV, općinski javni tužilac Krapina

MIĆETIĆ LIDIJA, općinski javni tužilac Kutina

PALIJAŠ DUBRAVKO, općinski javni tužilac Samobor

RENDELI DRAGUTlN, općinski javni tužilac Sesvete

MARČEC-ILIJAŠEVIĆ BRANKA, općinski javni tužilac V. Gorica

KRANJEĆ MILAN, općinski javni tužilac Vrbovec

PROFETA DRAGUTIN, općinski javni tužilac Zabok

PRODANOVIĆ ĆEDO, općinski javni tužilac Zagreb

MLINARIĆ RAJKO, općinski javni tužilac Zlatar-Bistrica.

2. Do imenovanja općinskih javnih tužilaca, osobe iz točke 1. ove odluke određuju se, danom 6. listopada 1990, za vršitelje dužnosti općinskih javnih tužilaca.

Klasa 712-02/90-12/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.