Odluka o razrješenju zamjenika društvenog pravobranioca samoupravljanja Republike Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju zamjenika društvenog pravobranioca samoupravljanja Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Ankandmana XLIX točke 3. stava 2. na Ustav Republike Hrvatske i člana 10 stava 1 Zakona o društvenom pravckbraniocu samoupravljanja ("Narodne novine", br 30/83 - prečišćeni tekst i 27/87), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 5 listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju zamjenika društvenog pravobranioca samoupravljanja Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti zamjenika društvenog pravobranioca samoupravljanja, Republike Hrvatske IDRIZ SUŠIĆ, danom donošenja odluke.

Klasa: 712-02/90-02/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.