Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/04

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

U povodu održavanja Ekipnog prvenstva Evrope u judu u Dubrovniku 1990. godine, na sve poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske, osim novina i časopisa plaća se u razdoblju od 1. do 30. studenoga 1990. godine doplatna poštanska marka "EPEJ 90" u visini 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutrašnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga zakona uplaćuje se na račun organizacijskog odbora ekipnog prvenstva Evrope u judu u Dubrovniku 1990. godine, a u svrhu pokrića dijela troškova organiziranja Ekipnog prvenstva Evrope u judu u Dubrovniku od 27. do 28. listopada 1990. godine.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-03/90-01/07

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.