Odluka o imenovanju Javnog tužioca Hrvatske

NN 54/1990 (20.12.1990.), Odluka o imenovanju Javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 2. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - prečišćeni tekst,16/90 i 41/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 7. prosinca 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju Javnog tužioca Hrvatske

Za Javnog tužioca Hrvatske danom donošenja odluke imenuje se ŽELJKO OLUJIĆ, odvjetnik iz Zagreba.

Klasa: 712-02/90-01/05

Zagreb, 7. prosinca 1 990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r