Odluka o proglašenju Ustava Republike Hrvatske

NN 56/1990 (22.12.1990.), Odluka o proglašenju Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 438. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 22. prosinca 1990. godine, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se i stupa na snagu Ustav Republike Hrvatske, kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 21. prosinca 1990. godine.

Broj: 6301-90-9

Zagreb, 22. prosinca 1990.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.