Ispravak Odluke Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987

NN 57/1990 (27.12.1990.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987

OBJAVE

U "Narodnim novinama" br. 51/90 objavljena je Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987 u kojoj je ustanovljena pogreška, pa se daje

ISPRAVAK

Odluke Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987

U stavku 2. retku 2. obrazloženja, umjesto riječi "člana 418. stava 1.", treba stajati riječ "člana 418. stava 3".

Broj: Su-119/1990.

Zagreb, 18. prosinca 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Tajnik Suda

Josip Bedrač, v. r.