Rješenje o imenovanju direktora Uprave za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

NN 58/1990 (29.12.1990.), Rješenje o imenovanju direktora Uprave za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 32. stavka 2. Zakona o ustrojstvu Republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju direktora Uprave za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Za direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske imenuje se KREŠIMIR ALERIĆ.

Klasa : 080-02/90-01/121

Zagreb, 26. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.