Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske

NN 58/1990 (29.12.1990.), Rješenje o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o razrješenju glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske

Od funkcije glavnog inspektora za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske razrješuje se MARlO BABIĆ.

Klasa: 080-02/90-02/56

Zagreb, 20. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.