Rješenje o razrješenju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

NN 58/1990 (29.12.1990.), Rješenje o razrješenju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 32. stavka 2. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90) Vlada Republike Hrvatske donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Od funkcije direktora Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvate razrješuje se MILAN ŠTULA, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-01/121

Zagreb, 26. prosinca 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.