Odluka o imenovanju članova Skupštine Sveučilišta u Zagrebu

NN 59/1990 (31.12.1990.), Odluka o imenovanju članova Skupštine Sveučilišta u Zagrebu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

1174

 

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatska i člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. prosinca 1990, donio je

 

ODLUKU

 

o imenovanju članova Skupštine Sveučilišta

u Zagrebu

 

U Skupštinu Sveučilišta u Zagrebu imenuje se

Dr. SRĐAN LELAS, redovni prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Dr. JURE RADIĆ, izvanredni prof. Građevinskog fakulteta

Dr. DARKO NOVAKOVIĆ, Filozofski fakultet (klasična filologija).

 

Klasa: 119-02/90-04/26

Zagreb, 28. prosinca 1990.

 

SABOR

REPUBLIKE HRVATSKE

            Predsjednik

Društveno-političkog vijeća                               Predsjednik Sabora

         Ivan Vekić, v. r.                                      dr. Žarko Domljan, v. r