Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

NN 59/1990 (31.12.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

 

1176


Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu (»Narodne novine«, br. 34/89 – pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90) Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. prosinca 1990, donio je

 

ODLUKU

 

o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske

 

Razrješava se dužnosti zamjenika javnog tužioca Hrvatske, danom 31. siječnja 1991. MILAN PAVKOVIĆ, na vlastiti zahtjev, zbog početka rada u odvjetništvu.

 

Klasa: 712-02/90-01/11

Zagreb, 28. prosinca 1990.

 

SABOR

REPUBLIKE HRVATSKE

 

             Predsjednik

Društveno-političkog vijeća                               Predsjednik Sabora

        Ivan Vekić, v. r.                                       dr. Žarko Domljan, v. r.