Odluka o razrješenju dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku

NN 59/1990 (31.12.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 33/88 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90) Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 28. prosinca 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku

Razrješava se dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Okružnog suda u Sisku, danom 31. prosinca 1990. VLADIMIR PAVLEKOVIĆ, na vlastiti zahtjev.

Klasa: 711-02/90-10/06

Zagreb, 28. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.