Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

NN 3/1991 (29.1.1991.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 9. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika ("Narodne novine" broj 59/90), Vlada Republike Hrvatske donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika

U Upravni odbor Hrvatske matice iseljenika, imenuju se :

za predsjednika

- IVAN MILAS za članove:

- dr. ZVONIMIR MARKOVIĆ

- mr. VESNA JUKIĆ-GIRARDI

- prof. dr. DUŠAN BILANDŽIĆ i

- prof. ĐURO VIDMAROVIĆ.

Klasa: 080-02/91-01/09

Zagreb, 16. siječnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.