Odluka ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-14/1991. od 29. sijecnja 1991.

NN 4/1991 (2.2.1991.), Odluka ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-14/1991. od 29. sijecnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 29. siječnja 1991. godine, donio je

ODLUKU

1. Poništava se Odluka o raspisivanju referenduma o pristupanju općine Vrgimnost Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajine od I5. siječnja 1991. godine, br. 2194-01-91-1.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" općine Vrginmost.

Obrazloženje

Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske podnio je prijedlog ovom Sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci navedene odluke Skupštine općine Vrginmost. Osporenom odlukom raspisuje se referendum za izjašnjavanje radnih ljudi i građana općine Vrginmost o pristupanju Općine Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajine, s time da se referendum održi 3. veljače t99t. godine u svim mjesnim zajednicama općine Vrginmost. Odlukom Ustavnog suda br. U/I-331/1990 ("Narodne novine", br. 1/91) utvrđeno je da je tzv. "Srpska Autonomna Oblast Krajine" neustavna tvorevina, pa je Sud akte općinskih skupština koje su usvojile Statut, donijele odluke o provođenju Statuta, o raspisivanju referenduma odnosno druge akte o prihvaćanju i ostvarivanju Statuta te tzv. Srpske Autonomne Oblasti Krajine odnosno akte o pristupanju tzv. Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like - Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajine - poništio. Kod toga valja napomenuti da tzv. Srpska Autonomna Oblast Krajine pravno ne postoji, pa su svi akti i radnje upravljeni na osnivanje te tzv. oblasti protivni Ustavu Republike Hrvatske. Stoga se i raspisivanjem i provođenjem referenduma o pristupanju toj tzv. oblasti krši ne samo navedena adluka ovoga Suda br. U/I-331/1990, nego i narušava teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske, uslijed čega je Sud osporenu odluku Općine Vrginmost kao suprotnu Ustavu poništio.

Broj: U/I-14/1991

Zagreb, 29. sijećnja I991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.