Ustavni zakon o dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 8/1991 (21.2.1991.), Ustavni zakon o dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

USTAVNI ZAKON

o dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90) iza članka 9. dodaju se tri nova članka koji glase

"Članak 9a.

U Republici Hrvatskoj isključuju se od primjene odredbe Ustava SFRJ koje nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske U Republici Hrvatskoj isključuju se od primjene odredbe saveznih zakona, drugih propisa i drugih akata saveznih organa koje nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj isključuju se od primjene odredbe saveznih zakona i drugih propisa i drugih akata saveznih organa koji su objavljeni u tajnom službenom listu i drugim tajnini glasilima i aktima, kao akti ništetni sa stajališta ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 9b.

U Republici Hrvatskoj savezni organi ne mogu bez prethodne suglasnosti Sabora Republike Hrvatske ili predsjednika Republike Hrvatske utvrditi postojanje izvanrednih prilika, uvesti izvanredno stanje, uvesti izvanredne mjere ili narediti upotrebu oružanih snaga u miru.

Članak 9c.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da odredi savezne zakone, druge propise i druge akte koji se neće primjenjivati u Republici Hrvatskoj, ukoliko se njima narušava teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, Republika Hrvatska dovodi u neravnopravan položaj u federaciji, ili kojima se ugrožava njezin suverenitet ili interesi. Ovlast Vlade Republike Hrvatske odnosi se i na radnje i postupke saveznih organa. Akt iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na savezne zakone. Vlada Republike Hrvatske podnosi na potvrdu Saboru Republike Hrvatske."

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu kad ga proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.