Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

NN 10/1991 (6.3.1991.), Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora RepubIike Hrvatske, člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90) i člana 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 23. veljače 1991, donio je

ODLUKU

o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

1. Za zamjenike Javnog tužioca Hrvatske imenuju se: VLADIMIR TURK, sudac Okružnog suda u Zagrebu Mr. MILOJKO VUČKOVIĆ, donedavno potpredsjednik Republike Hrvatske.

2. Danom imenovanja za zamjenika Javnog tužioca Hrvatske, Vladimir Turk razrješava se dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.

Klasa: 712 02/91-01/02

Zagreb, 23. veljače 1991.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.