Odluka o imenovanju zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

NN 10/1991 (6.3.1991.), Odluka o imenovanju zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90) i člana 87. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 23. veljače 1991, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

1. Za zamjenika Javnog tužioca Hrvatske imenuje se BALDO PAPAC, sudac Okružnog suda u Zagrebu.

2. Danom imenovanja za zamjenika Javnog tužioca Hrvatske, Baldo Papac se razrješava dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu.

Klasa : 712-02/91-01/04

Zagreb, 23. veljače 1991.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.