Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Ivanić-Gradu

NN 28/1991 (14.6.1991.), Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Ivanić-Gradu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju.članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 67. i 87. stava 1. Zakona o redovnim sudovima "Narodne novine" br. 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90. 41/90,i 14/91), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 31, svibnja 1981, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Općinskog suda u Ivanić-Gradu

1. Za predsjednika Općinskog suda u Ivanić-Gradu bira se JASENKA ŽABČIĆ, sudac Općinskog suda u Ivanić-Gradu.

2. Danom izbora predsjednika Općinskog suda u Ivanić- Cradu razrješava se Milorad Stefanović funkcije suca i prestaje mu ovlaštenje za obavljanje poslova sudske uprave.

Klasa: 711-02/91-61/01

Zagreb, 31. svibnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.