Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Krku

NN 28/1991 (14.6.1991.), Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Krku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine". br. 32/88 - pročišćeni tekst,16/90, 41/90 i 14/91), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Općinskog suda u Krku

1. Za predsjednika Općinskog suda u Krku bira se DRAGAN CAR, sudac Općinskog suda u Krku.

2. Danom izbora predsjednika Općinskog suda u Krku MIROSLAV RIST ostaje sudac u istom sudu.

Klasa: 711-02/91-72102

Zagreb. 31. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.