Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

NN 30/1991 (21.6.1991.), Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". br. 50/78, 50/79, 29/85, 41/90 i 47/80) ministar zdravstva izdaje

NAREDBU

o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

Organizacije zdravstva u kojima se primjenjuju lijekovi koji sadrže citotoksične supstancije (citostatici) dužne su u cilju neugrožavanja zdravlja zdravstvenih radnika, radnika u zdravstvu, bolesnika i posjetitelja u bolnici, odnosno radi nezagađivanja radne i šire okoline, osigurati:

- pravilno izabrano i stručno osposobljeno osoblje medu kojim ne smiju biti osobe mlađe od 18 godina, trudnice i dojilje,

- prethodne te redovne sistematske zdravstvene preglede za osoblje koje dolazi u dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- prethodno i potom stalno osposobljavanje i usavršavanje osoblja koje dolazi u neposredan dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- evidenciju radnih mjesta i osoblja koje dolazi u neposredan dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući prostor za čuvanje lijekova koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući zaštićeni prostor s protokom sterilnog zraka isključivo za pripremu lijekova koji sadrže citotoksične supstancije,

- odgovarajući prostor za odlaganje ostataka lijekova koji sadrže citotoksične supstancije, te otpadnog materijala nastalog uslijed primjene citostatskih lijekova,

- uklanjanje ostataka lijekova koji sadrže citotoksične supstancije i otpadnog materijala spaljivanjem u pećima na temperaturi višoj od 1.000 stupnjeva celzijusa, ili kemijskom metodom neutralizacije,

- odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za osoblje koje dolazi u dodir s lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije,

- razrađene mjere prve i hitne medicinske pomoći za slučaj ekscesnih događaja.

II.

Zdravstveni radnici i radnici u zdravstvu dužni su se pridržavati svih mjera opreza i zaštite vezanih uz čuvanje, pripremanje i primjenu lijekova koji sadrže citotoksične supstancije.

III.

Organizacije zdravstva dužne su izvijestiti Minstarstvo zdravstva o osobi koja je zadužena za organiziranje provođenja mjera iz ove naredbe.

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 530-07/91-01/51

Urbroj : 534-02-05-91-0001

Zagreb, 11. lipnja 1991.

Ministar

prof. dr. sci: Andrija Hebrang, v. r