Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 31/1991 (25.6.1991.), Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

USTAVNI ZAKON

o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske članak 5. mijenja se i glasi: "Odredbe članka 7, 99, 100, 132, 133. i 134. Ustava primjenjuju se u skladu s Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracijom o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske".

Članak 2.

Iza članka 9c. dodaje se novi članak 9d, koji glasi: "Zakoni doneseni radi provođenja akata Sabora iz članka 5. ovoga zakone objavit će se u "Narodnim novinama" kada to odredi Predsjedništvo Sabora po prethodno pribavljenom mišljenju Republike Hrvatske".

Klasa: 012-02/91-01/03

Zagreb, 25. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.