Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

NN 40/1991 (9.8.1991.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 43. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja eksperimentalnih programa.

Članak 2.

Svaki eksperimentalni program sadrži:

- cilj, zadaću i sadržaj

- potrebno vrijeme za njegovo ostvarivanje

- mjesto i način izvodenja

- prostorne, kadrovske i druge uvjete

- način stručnog praćenja

- vrijeme u kojemu se izvještava o postignutim rezultatima

- financijske potrebe.

Članak 3.

Eksperimentalne programe u osnovnom školstvu predlaže Zavod za školstvo te institucije i pojedinci, a odobrava ih Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 4.

Eksperimentalni programi ostvaruju se u osnovnim školama koje utvrdi Ministarstvo prosvjete i kulture na osnovi javnog natječaja u dnevnom tisku.

Članak 5.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- dokaze da škola ima uvjete za provodenje eksperimentalnog programa

- odluku školskog odbora uz suglasnost zajednice doma i škole o prihvaćanju eksperimentalnog programa.

Članak 6.

U osnovnim školama koje ostveruju eksperimentalne programe moguća su određena odstupanja od redovnoga nastavnog plana i programa i organizacije rada, ako to zahtijeva eksperimentalni program i odobri Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 7.

Zavod za školstvo prati i ocjenjuje rezultate eksperimentalnog programa, u suradnji s odgqvarajučim fakultetima.

Članak 8.

Osnovne škole u kojima se ostvaruju eksperimentalni programi otvorene su stručnoj i pedagoškoj javnosti, za usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, uz uvjet da. to ne remeti ostvarivanje eksperimentalnog programa.

Članak 9.

Osnovnoj školi u kojoj se provodi eksperimentalni program osiguravaju se dodatna financijska sredstva za:

- specifična nastavna sredstva i pomagala

- povećane materijalne troškove

- stimulaciju učitelja i stručnih suradnika.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 802-02/91-01-467

Urbroj: 532-02-1/1-91-01

Zagreb, 15. srpnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.