Uredba o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

NN 44/1991 (30.8.1991.), Uredba o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. godine, donijela je

UREDBU

o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

1. Republika Hrvatska kao suverena samostalna država priznaje Republiku Letoniju kao suverenu i samostalnu državu.

2. Vlada Republike Hrvatske će uspostaviti svekoliku suradnju s Republikom Letonijom.

Klasa: 910-02/91-01/01

Urbroj : 5030103-91-3

Zagreb, 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.