Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

NN 47/1991 (13.9.1991.), Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 44. točke 8. Zakona o općenarodnoj obrani - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 4/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. godine, donijela je

UREDBU

o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

Članak 1.

Zračne luke i druge nekretnine kao i zrakoplovi i druge pokretnine od interesa za obranu Republike, na kojima pravo raspolaganja i korištenja imaju organizacije tehničke kulture udružene u Zrakoplovni savez Hrvatske i Zrakoplovni savez Hrvatske, privremeno će u posjed i korištenje preuzeti Ministarstvo obrane u ime Republike Hrvatske.

Članak 2.

Organizacije tehničke kulture udružene u Zrakoplovni savez Hrvatske i Zrakoplovni savez Hrvatske, obvezatni su odmah predati u posjed i korištenje nekretnine i pokretnine iz članka 1. ove Uredbe Ministarstvu obrane.

Članak 3.

Ministar obrane donijet će upute o načinu predaje nekretnina i pokretnina iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/91-01/12

Urbroj : 5030115-81-2

Zagreb, 11. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić,v. r.