Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta

NN 50/1991 (27.9.1991.), Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temlju članka 5. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 42/9 i 34/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. rujna 1991. godine donijela je

ODLUKU

o razvrstavanju magistralnih cesta

I.

Magistralne ceste na teritoriju Republike Hrvatske ovisno o njihovoj važnosti razvrstavaju se ovom Odlukom na magistralne ceste skupine I. i II.

II.

Magistralne ceste skupine I. jesu:

______________________________________________________________________________
Oznaka i            Naziv cestovnog pravca -                    Duljina
broj ceste           dionice                             (km)
______________________________________________________________________________
1                2                                3
______________________________________________________________________________
M 1       Bregana - Lučko - Slav. Brod - Lipovac                 310,850
M 1.3      Ivanja Reka (M 1) - Sesvete - Vrbovec- Bjelovar - Đurdevac (M 3)        97,550
M 1.4      Popovača (M 1) - Sisak - Žažina (M 12.2)                    36,600
M 1.5      Kutina (M 1) - V. Zdenci - Bjelovar (M 1.3)                   82,200
M 1.6      N. Gradiška (M 1) - Slav. PožegaGradište (M 17.2)                61,500
M 1.7      Županja (M 1) - Vinkovci - Vukovar (M 7)                    40,340
M 1.8      Županja (M 1) - Orašje                         8,140
M 2       Koper - Pula - Rijeka - Zadar- Split - Dubrovnik - Herceg Novi     860,460
M 2.21     Maslenica (M 2) - Zaton (M 13.01)                        13,500
M 3       Ormož - Varaždin - Virovitica-Našice - Osijek - Erdut          304,050
M 4       Ribnik - Karlovac - Tušilović - Glina - Dvor                  151,700
M 4.3      Glina (M 4) - Petrinja - Sisak (M 1.4)                     36,000
M 5       Senj (M 2) - Otočac - Titova Korenica - Prijeboj - Ličko Petrovo
Selo (M 11.           01)                               111,090
M 6.02     Jezerane (M 12.3) - Žuta Lokva-Špilnik - Gospić - Gračac - Knin
- Sinj - Trilj (M 16.03)                                    246,400
M 6.04     Cista Provo (M 16.32) - Imotski (M 15)                 27,200
M 6.11     Sučević (M 6.02) - D. Srb (M 11.01)                   20,300
M 7       Osijek (M 3) - Vukovar - Ilok - Bačka Palanka              66,890
M 10.4     Rupa (M 12) - Postojna                         1,910
M 11.01 Macelj - Lučko- Karlovac - Bihać- D. Srb (M 6.11)                228,060
M 11.03 Strmica (M 14.2) - Knin - Sinj - Solin - Split (trajekt)            48,450
M 11.2     Knin (M 11.03) - Drniš - Šibenik (luka)                    59,570
M 12      Letenje - Čakovec - Varaždin-Sesvete - Lučko - Karlovac - Rijeka -
Šapjane                                         274,250
M 12.2     Zagreb (M 1) - Žažina - Petrinja-Kostajnica                   83,760
M 12.3     Duga Resa (M 12) - Josipdol - Žuta Lokva - Senj (M 2)          64,600
M 13.01 Grabovac (M 11.01) - Prijeboj-Titova Korenica - Gračac -
Zaton (M 2.21)                                     104,490
M 13.03 Zadar (M 2) - Zadar (trajekt)                          4,930
M 14.02 Novska (M 1) - Jasenovac                            9,100
M 14.2     Strmica (M 11.03) - Bosansko Grahovo                  1,480
M 15      Imotski (M 6.04) - Posušje                           7,680
M 16.01 Barcs - Virovitica - St. Gradiška                        121,615
M 16.03 Prisika (M 16.31.) - Trilj (M 6.02)                       23,730
M 16.32 Cista Provo (M 6.04) - Brela (M 2)                       20,540
M 17.01 Mohacs - Beli Manastir - Osijek-Đakovo - Šamac             117,230
M 17.03 Mostar - Opuzen (M 2)                          11,120
M 17.1     Bilje (M 17.01) - Batina                            34,460
M 17.2     D. Miholjac - Našice - Gradište-Slav. Brod - Bosanski Brod           99,450
M 18      Ilok (M 7) - Erdevik                              8,030
M 18.1      Ilok (M 18) - Šid                               1,400
M 20      Brgat (M 2) - Trebinje                             4,510
______________________________________________________________________________
UKUPNO:                                         3.805,135

III.
Magistralne ceste skupine II. jesu:

______________________________________________________________________________
Oznaka i            Naziv cestovnog pravca -                    Duljina
broj ceste           dionice                             (km)
______________________________________________________________________________
1                2                                3
______________________________________________________________________________
M 2.1      Matulji (M 2) - Lupoglav - Pazin-Poreč                 87,130
M 2.22     Zaton (M 13.01) - Obrovac - Ervenik- St. Straža (M 6.02)            54,900
M 3.1      Varaždin (M 3) - Ivanec - Golubovec - N. Ves (M 11.01)         57,270
M 3.2      Vrbovec (M 1.3) - Križevci - Koprivnica - Gola             78,400
M 4.2      Vojnić (M 4) - Krstinja - V. Kladuša                      25,100
M 6.01     Brod n/K - Delnice - Lokve - Mrkopalj - Jezerane (M 12.3)        75,770
M 6.03     Trilj (M 16.03) - Cista Provo (M 16.32)                 24,500
M 6.05     Imotski (M 15) - Ljubuški                            5,300
M 6.12     D. Srb (M 11.01) - Lička Kaldrma-Resanovci               10,800
M 10.8     Celje - Rogaška Slatina - Durmanec (M 11.01)              6,300
M 11.02 D. Srb (M 6.11) - Lička Kaldrma-Strmica (M 14.2)                19,800
M 11.1     Gubaševo (M 11.01) - Tuheljske Toplice - Kumrovec            24,800
M 12.1     Čakovec (M 12) - Štrukovec - Lendava                  17.760
M 13.02 Zaton (M 2.21) - Obrovac - Karin-Zadar (M 2)              46,600
M 14.01 Lipik (M 16.01) - Novska (M 1)                     23,100
M 16.31 Prisika (M 16.03) - Cista Provo (M6.04)                    17,029
M 29      Kraljevica (M 2) - Krk - Rab - Pag- Benkovac - Drniš - Gizdavac-
Zagvozd - Vrgorac - Kula Norinska (M 17.03)                       414,240
______________________________________________________________________________
UKUPNO:                                         982,399
______________________________________________________________________________

IV.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage na teritoriju Republike Hrvatske Odluka o utvrđivanju magistralnih cesta ("Službeni list SFRJ", br. 39/84 i 4/87) u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje magistralnih cesta na teritoriju Republike Hrvetske.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave uz "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-03/10

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb. 25. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.