ODLUKA o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

NN 53/1991 (8.10.1991.), ODLUKA o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 70. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Vijeća udruženog rada 8. listopada 1991, donosi

ODLUKU

o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države

Potvrđuje se Uredba Vlade Republike Hrvatske o priznanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države.

Klasa: 910-02/91-01/05

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r