Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog ada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/76

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o trgovini ("Službeni list SFRJ", br. 46/90),

2. Zakon o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 28/75, 54/85 i 73/90),

3. Zakon o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list SFRj", br. 84/89),

4. Zakon o kontroli kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRj", br. 28/75, 70/78, 54/86),

5. Zakon o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list SFRJ", br.70/89).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj odredbe članka 11. i 14. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list SFRJ", br. 84/89).

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i provedbenih propisa iz članka 3. ovoga zakona postaju ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva trgovine u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:330-01/91-01/04

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora dr.

Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog Vijeća

Ivan Vekić, v. r.