UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegra

NN 53/1991 (8.10.1991.), UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegra

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona

Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/126

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj stavljaju se izvan snage savezni zakoni : 1. Zakon o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica ("Službeni list SFRJ", br.18/78), 2. Zakon o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih pošta, telegrafa i telefona ("Službeni list SFRJ", br.18/78).

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-03/91-03/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.