Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića

Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeće udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-politićkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/133

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj stavlja se izvan snage Zakon o osnpvnim pravima osoba odlikovanih Ordenom Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom Obilića ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85, 44/89 i 87/89).

Članak 2.

Propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:011-03/91-03/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.