Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Puli

NN 54/1991 (18.10.1991.), Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Puli

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 67. i 87. stavka 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90, 41/90 i 14/91), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 10. listopada 1991, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Općinskog suda u Puli

1. Za predsjednika Općinskog suda u Puli bira se MILAN RITOŠA, zamjenik javnog pravobranioca za općine Pazin i Pula.

2. Milan Ritoša, stupit će na novu dužnost u roku 80 dana.

3. Danom izbora predsjednika Općinskog suda u Puli razrješava se GORAN BABIĆ funkcije suca i prestaje mu ovlaštenje za obavljanje poslova sudske uprave u tom sudu.

Klasa: 711-02/91-98/01

Zagreb, 10. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.